PRELEGENCI

Maciej Bukowski

Engagement Manager, SailPoint

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, od 18 lat aktywnie działa w branży IT w Polsce i Europie. Engagement Manager w firmie SailPoint, specjalizujący się w zagadnieniach Zarządzania Tożsamością, szczególnie w rozwiązaniach Identity Governance and Administration. Uczestniczył w wielu projektach wdrożeniowych związanych z obsługą cyklu życia Tożsamości w dużych organizacjach, automatyzacją zarządzania uprawnieniami oraz certyfikacją dostępów do danych i systemów informatycznych.

 

Michał Chodorek

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Michał Chodorek specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych) a także w prawie nieuczciwej konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych, jak również doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Grzegorz Ciechomski

Ekspert ds. Bezpieczeństwa, IMMUSEC

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji w Immusec Sp. z o.o. zajmujący się zawodowo ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informatycznym. Posiada doświadczenie w integracji systemów bezpieczeństwa fizycznego. Od wielu lat związany z IT, w tym z systemami informatycznymi wpierającymi procesy krytyczne w sektorze energetycznym. Absolwent podyplomowych studiów z Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jako audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001 oraz posiadacz certyfikatu ITIL Foundation zajmuje się audytami oraz doradztwem w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem.

Robert Dąbrowski

SE Manager, Fortinet

Ma za sobą kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z systemami teleinformatycznymi. Pracował między innymi 9 lat w Alcatel Polska jako inżynier systemowy oraz 2.5 roku w Solidex jako kierownik zespołu konsultantów. Uczestniczył w wielu rozbudowanych projektach sieciowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze przedsiębiorstw oraz operatorów telekomunikacyjnych. W Fortinet od lipca 2009.

Adam Danieluk

Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, Grupa LUX MED

Specjalista od ochrony informacji z ponad 16-letnim stażem w branży IT. Poprzednio pracował w First Data Polska, banku ABN AMRO, Royal Bank of Scotland, w firmach ubezpieczeniowych (Winterthur, Credit Suisse Life & Pensions, ING NN). Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze oceny ryzyka systemów teleinformatycznych, zarządzania ciągłością działania. Uzyskał certyfikaty: CISSP, CISA, CISM, CTGA, ITIL Foundation. W kręgu jego zainteresowań znajdują się ryzyko: operacyjne, ochrona informacji osobowych i danych finansowych, standardy: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 i zarządzania ciągłością biznesu BS 25999, zarządzanie ryzykiem ISO 31000.

Anna Gawrońska

Adiunkt, Ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Instytut Logistyki i Magazynowania

Wieloletni doradca w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Doktor nauk ekonomicznych.

 

Maciej Kołodziej

Wiceprezes, SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT w E-detektywi.pl oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Autor wielu publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck, „ODO w marketingu internetowym” wydawnictwa WiP. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI/IOD w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współorganizator i wykładowca studiów z bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na krakowskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, informatyki śledczej, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach oraz odzyskiwania danych.

Ligia Kornowska

Dyrektor Zarządzająca, Polska Federacja Szpitali

Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, największej organizacji szpitali w Polsce. Prezes Zarządu Medycznego Centrum Telemonitoringu sp. z o.o., podmiotu leczniczego oferującego innowacyjną usługę teleKTG. Pomysłodawczyni, założycielka i Prezes Młodych Menedżerów Medycyny, organizacji skupiającej najwybitniejszych studentów i absolwentów skupionych na działalności w ochronie zdrowia. Felietonistka czasopisma „Menedżer Zdrowia”, autorka publikacji nt. edukacji medycznej i ochrony zdrowia w Polsce. Prelegentka i moderator najważniejszych konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z sektorem ochrony zdrowia. Absolwentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i studentka kierunku ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Katarzyna Korulczyk

Inspektor Ochrony Danych, Grupa LUX MED

Adwokat , praktyk z wieloletnim doświadczeniem w ochronie danych osobowych, które zdobywała jako zewnętrzny doradca ds. ochrony danych osobowych, pełniła również rolę administratora bezpieczeństwa informacji. Doradzała zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak również międzynarodowym korporacjom z sektora farmaceutycznego, kosmetycznego, telekomunikacyjnego czy e-commerce. Autor publikacji branżowych i poradników (Gazeta Prawna, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKAR), gość programów tematycznych (TVN Biznes i Świat), prelegent wielu konferencji oraz szkoleń poświęconych tematyce RODO. Współautor kodeksu postępowania w rozumieniu art. 40 RODO dla branży ochrony zdrowia. Aktualnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w Grupie LUX MED oraz jest członkiem Zespołu ds. Systemu Ochrony Zdrowia w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Patryk Kuchta

Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji, Medicover

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji w Medicover, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w podmiotach medycznych, od 4 lat zajmujący się zawodowo ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Ukończył z wyróżnieniem studia o kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Obrony Narodowej ze specjalizacją Bezpieczeństwo Informacyjne. Jako Audytor Wewnętrzny na normę ISO/IEC 27001:2013 prowadzi regularne audyty w zakresie zgodności z normą, politykami bezpieczeństwa, oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Członek grupy roboczej odpowiedzialnej za wytyczne dotyczące zabezpieczeń i analizy ryzyka do Kodeksu Postępowania dla Sektora Medycznego. Prowadzący szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i prywatności.

Paweł Markiewicz

CEO at M3Mcom, Executive Advisor, DPO, GRDP, M3Mcom

Manager z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, a w szczególności w sektorze zdrowia oraz farmacji. Zarządza oraz realizuje złożone projekty z zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa danych osobowych oraz optymalizacji procesów. Twierdzi, że nie należy lekceważyć drobnostek, bo one determinują doskonałość. Tym hasłem przewodnim określa swoje dokonania. Dla niego doskonałość składa się z sumy doświadczeń, poszerzania wiedzy teoretycznej i bycia w ciągłym procesie doskonalenia.

Piotr Najbuk

Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka

Lekarz, prawnik, ekonomista. Inicjator i wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych będącej pierwszą organizacją pracodawców branży dronowej w Polsce. Lider zespołu Healthcare największej polskiej niezależnej kancelarii prawnej (DZP sp.k.). W swojej pracy zajmuje się doradztwem prawnym, w tym doradztwem regulacyjnym w obszarze ochrony zdrowia oraz nowych technologii. Piotr jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania kodeksu branżowego ds. przetwarzania danych medycznych, o którym mowa w art. 40 RODO. Pracował również m.in. nad zmianami systemowymi dotyczącymi telemedycyny, outsourcingu danych medycznych, pakietu onkologicznego. W ramach realizowanych projektów regulacyjnych Piotr współpracował m.in. z CSIOZ, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju. Piotr jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, a także Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej. Piotr jest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej, stypendystą I edycji Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi, prelegentem i panelistą krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących sektora ochrony zdrowia i nowych technologii, autorem kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim. Piotr jest laureatem nagrody specjalnej konkursu “Rising Stars – Prawnicy Jutra 2017”. Został uznany za jednego z najlepszych prawników młodego pokolenia w Polsce.

Grzegorz Paderewski

Inspektor Ochrony Danych, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Tematyką Ochrony Danych Osobowych zajmuje się od 2011 roku, gdy był to jeden z głównych elementów, które wdrażał jako Kierownik Projektów systemów medycznych w szpitalach w całym kraju. Następnie podjął współpracę z IPCZD jako ABI a obecnie IOD. Od 2017 roku współpracuje również z Kancelarią Adwokacką w Warszawie z którą wdraża RODO w kilku dużych Spółkach.

Marta Siemaszko

Head Data Privacy Poland and Baltics, Novartis

Odpowiada za ochronę danych osobowych w Grupie Novartis w Polsce i krajach Bałtyckich. Wcześniej, przez ponad 7 lat wspierała międzynarodowe firmy z branży farmaceutycznej i ubezpieczeniowej w stosowaniu polskich przepisów o ochonie danych osobowych, w tym także prowadząc liczne szkolenia dla przyszłych ABI/IOD, a następnie współtworzyła program ochrony danych osobowych Baxter Healthcare w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Z wykształcenia prawnik.

Jacek Skolasiński

Chief Executive Officer, Aivena

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży IT. Pracował m.in. w NCR Corporation oraz w Microsoft na stanowiskach dyrektorów działów sprzedaży. Od kliku lat swoje działania koncentruje na wspieraniu firm w transformacji cyfrowej oraz w ochronie ich krytycznych zasobów przed cyberprzestępcami. Od listopada 2017 roku Prezes Zarządu firmy Aivena Sp. z o.o. specjalizującej się w nowatorskich usługach Managed Security. Aivena należy do grupy firm oferujących kompleksowe usługi i rozwiązania wspierające organizacje z różnych branż  w obszarze cyber bezpieczeństwa.

Monika Sobczyk

Kierownik ds. bezpieczeństwa informacji, Medicover

Absolwentka Politechniki Radomskiej o specjalności informatyka. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych jako analityk danych, oraz 10-letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz osobowych danych medycznych. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu ogólnej ochrony danych osobowych i danych znajdujących się w dokumentacji medycznej pacjentów. Jako audytor wiodący z zakresu wymagań normy ISO 27001:2013 oraz audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 prowadzi audyty placówek świadczących usługi medyczne. Uczestniczy w licznych konferencjach poświęconych ochronie danych osobowych oraz pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, co bardzo ułatwia wykonywanie obowiązków ABI w niektórych podmiotach leczniczych w Grupie Medicover. Jest członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Kierowała wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013 w Medicover sp. z o. o. i go utrzymuje.

Tomasz Soczyński

Dyrektor Zespołu Informatyki, Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ponad 10 lat pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

Piotr Stecz

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Informacji, Inspektor Ochrony Danych, Adamed

Absolwent Politechniki Warszawskiej, przez większość swojej pracy zawodowej związany z zapewnianiem bezpieczeństwa informacji w organizacji. Początkowo jako osoba zarządzająca działem bezpieczeństwa w strukturach Pionu IT, a następnie jako organizator i zarządzający nowo powstałej jednostki organizacyjnej, która kompleksowo zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem informacji (technologia, ludzie, procesy). Menadżer projektu „Przygotowanie Grupy Adamed na wymagania RODO/GDPR”. Od 25 maja 2018 r. pełni rolę Inspektora Ochrony Danych Grupy Adamed.

Kajetan Wojsyk

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ekspert ds. jakości danych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Doradca Ministra Cyfryzacji. Od 1994 roku zajmuje się informatyzacją administracji publicznej, będąc jednocześnie jej pracownikiem oraz nauczycielem akademickim. Prowadzi intensywną działalność popularyzacyjną i publikacyjną w ramach różnego rodzaju szkoleń otwartych i zamkniętych. Współautor wielu książek i opracowań dotyczących informatyzacji administracji publicznej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, interoperacyjności, 2 wydań komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Autor dotyczącego e-usług e-podręcznika (https://epodrecznik.mc.gov.pl/), dedykowanego pracownikom administracji, udostępnionego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, powiązanego z internetowym systemem aktów prawa ISAP (http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Wikipedią.

Wojciech Zawalski

Właściciel, Wojciech Zawalski Medicine

Ekspert ochrony zdrowia, twórca pierwszego systemu opieki koordynowanej w Polsce.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Praktyk biznesu, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Autor publikacji naukowych z zakresu ochrony zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania firmą oraz kluczowymi jej jednostkami. Specjalista w zakresie rynku opieki zdrowotnej w Polsce, prawa medycznego, Kodeksu Spółek Handlowych.

W latach 1997-2010 pracował w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Madurowicza w Łodzi. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika oddziału Ginekologii i Położnictwa Pabianickiego Centrum Medycznego. Od 2011 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Medycznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, a od 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu TCM. W latach 2015-2017 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od 2018 r. Prezes Polskiej Grupy Telemedycznej.