Piotr Najbuk

Lekarz, prawnik, ekonomista. Inicjator i wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych będącej pierwszą organizacją pracodawców branży dronowej w Polsce. Lider zespołu Healthcare największej polskiej niezależnej kancelarii prawnej (DZP sp.k.). W swojej pracy zajmuje się doradztwem prawnym, w tym doradztwem regulacyjnym w obszarze ochrony zdrowia oraz nowych technologii. Piotr jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania kodeksu branżowego ds. przetwarzania danych medycznych, o którym mowa w art. 40 RODO. Pracował również m.in. nad zmianami systemowymi dotyczącymi telemedycyny, outsourcingu danych medycznych, pakietu onkologicznego. W ramach realizowanych projektów regulacyjnych Piotr współpracował m.in. z CSIOZ, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju. Piotr jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, a także Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej. Piotr jest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej, stypendystą I edycji Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi, prelegentem i panelistą krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących sektora ochrony zdrowia i nowych technologii, autorem kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim. Piotr jest laureatem nagrody specjalnej konkursu “Rising Stars – Prawnicy Jutra 2017”. Został uznany za jednego z najlepszych prawników młodego pokolenia w Polsce.