Paweł Markiewicz

Manager z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, a w szczególności w sektorze zdrowia oraz farmacji. Zarządza oraz realizuje złożone projekty z zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa danych osobowych oraz optymalizacji procesów. Twierdzi, że nie należy lekceważyć drobnostek, bo one determinują doskonałość. Tym hasłem przewodnim określa swoje dokonania. Dla niego doskonałość składa się z sumy doświadczeń, poszerzania wiedzy teoretycznej i bycia w ciągłym procesie doskonalenia.