Kajetan Wojsyk

Ekspert ds. jakości danych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Doradca Ministra Cyfryzacji. Od 1994 roku zajmuje się informatyzacją administracji publicznej, będąc jednocześnie jej pracownikiem oraz nauczycielem akademickim. Prowadzi intensywną działalność popularyzacyjną i publikacyjną w ramach różnego rodzaju szkoleń otwartych i zamkniętych. Współautor wielu książek i opracowań dotyczących informatyzacji administracji publicznej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, interoperacyjności, 2 wydań komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Autor dotyczącego e-usług e-podręcznika (https://epodrecznik.mc.gov.pl/), dedykowanego pracownikom administracji, udostępnionego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, powiązanego z internetowym systemem aktów prawa ISAP (http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Wikipedią.