Grzegorz Paderewski

Tematyką Ochrony Danych Osobowych zajmuje się od 2011 roku, gdy był to jeden z głównych elementów, które wdrażał jako Kierownik Projektów systemów medycznych w szpitalach w całym kraju. Następnie podjął współpracę z IPCZD jako ABI a obecnie IOD. Od 2017 roku współpracuje również z Kancelarią Adwokacką w Warszawie z którą wdraża RODO w kilku dużych Spółkach.