ORGANIZATOR

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

WSPÓŁPRACA

CSO Council

CSO Council to społeczność dyrektorów bezpieczeństwa informacji tworzona przez stowarzyszenie ISSA Polska oraz Evention. Zadaniem CSO Council jest integracja środowiska, budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród szefów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w dużych firmach oraz instytucjach działających w Polsce. CSO Council swoją działalność realizuje poprzez zaplanowane cykliczne spotkania oraz inne formy sprzyjające integracji środowiska. Zapraszamy do uczestnictwa w społeczności. Udostępniamy platformę, której bardzo do tej pory brakowało, a której zbudowanie pozwoli menadżerom bezpieczeństwa informacji, CSO oraz CISO na zawodowe rozmowy, budowanie relacji oraz dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczeń. Więcej na stronie: www.csoc.pl

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Aivena

Jesteśmy Polską firmą należącą do grupy firm specjalizujących się w rozwiązaniach i usługach z zakresu cyber bezpieczeństwa.
Naszą misją jest wspieranie firm w realizacji ich celów biznesowych poprzez oferowanie usług bazujących na zaawansowanych i innowacyjnych technologiach z obszaru monitorowania sieci IT i bezpieczeństwa IT oraz ochrony przed najnowszymi cyber zagrożeniami.
Dzięki zaoferowaniu podejścia Managed Security chcemy udostępniać wiedzę i technologie, które do tej pory zarezerwowane były dla wąskiego grona Klientów głównie z rynku największych przedsiębiorstw.
Nasze usługi i rozwiązania bazujemy na bardzo starannie wybranych technologiach i partnerach biznesowych. Doskonale rozumiemy znaczenie i krytyczność obszaru cyber bezpieczeństwa dlatego musimy mieć pewność, że technologie i infrastruktura jakie proponujemy w ramach naszych usług są na najwyższym poziomie.
W ramach naszego portfolio oferujemy m.in. jako jedyna firma w Polsce usługę Aivena Managed Detection and Response na bazie technologii Greycortex Mendel.

www.aivena.pl
Bringing Cybersecurity Closer

ConceptData

Firmę Concept Data tworzy zespół doświadczonych konsultantów, którzy realizowali prace projektowe dla klientów korporacyjnych z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, energetycznego i FMCG. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie opracowując model współpracy i realizując zaplanowane zadania zgodnie z celami biznesowymi.

Oferujemy wiedzę, kompetencje i rozwiązania w kilku kluczowych obszarach biznesowych takich jak:
Zarządzanie tożsamością i dostępem:
o rozwiązania Identity Management na bazie technologii firmy SailPoint
o rozwiązania klasy PIM/PAM, czyli zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną i nagrywaniem sesji

Monitoring usług i środowisk aplikacyjnych pod kątem wydajności w oparciu o rozwiązania klasy:
o APM – application performance management
o UEM – user experience management
o DB – database performance management (Oracle i MS SQL)

Obszar cyber security:
o Usługi bezpieczeństwa i rozwiązania APT/anty-malware
o Zarządzanie siecią i ruchem sieciowym
o Rozwiązania ochrony danych oraz egzekwowania reguł bezpieczeństwa w Data Center w oparciu o rozwiązania Imperva.
o Zarządzanie politykami bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych w oparciu o technologię Tufin

Automatyzacja zadań i procesów biznesowych w oparciu o technologię BMC Control-M

Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) chroni największe przedsiębiorstwa, dostawców usług i podmioty administracji publicznej na całym świecie. Klienci Fortinet objęci są pełną i inteligentną ochroną w dobie zwiększającej się sfery zagrożeń i stale rosnących oczekiwań wobec wydajności rozszerzających się sieci. Architektura Fortinet Security Fabric zapewnia skuteczne zabezpieczenia, odpowiadające na kluczowe wyzwania bezpieczeństwa środowisk sieciowych, aplikacji, chmury oraz urządzeń mobilnych. Fortinet jest liderem pod względem liczby urządzeń zabezpieczających sprzedanych na całym świecie. Rozwiązania firmy chronią działalność już ponad 350 tys. klientów.

Więcej informacji na www.fortinet.com, Fortinet Blog oraz FortiGuardLabs.

Greycortex

GREYCORTEX oferuje rozwiązanie wykorzystujące zaawansowane sztuczną inteligencję, , uczenie maszynowe i nowoczesne metody eksploracji danych, aby pomóc organizacjom w bezpiecznym i niezawodnych działaniach IT.

MENDEL, rozwiązanie analizy ruchu sieciowego GREYCORTEX, pomaga korporacjom, instytucjom rządowym i sektorowi infrastruktury krytycznej chronić swoją przyszłość poprzez wykrywanie zagrożeń cybernetycznych dla wrażliwych danych, sieci, tajemnic handlowych i reputacji, których brakuje innym produktom bezpieczeństwa sieci. MENDEL opiera się na 10 latach intensywnych badań akademickich i został zaprojektowany z wykorzystaniem tej samej technologii, która odniosła sukces w czterech amerykańskich wyzwaniach NIST.

Z siedzibą w Brnie, w Czechach, GREYCORTEX oferuje MENDEL za pośrednictwem sieci partnerów i dystrybutorów w 14 krajach oraz w biurach sprzedaży w Japonii i Polsce.
www.greycortex.com – BEZPIECZEŃSTWO DLA PROFESJONALISTÓW

GS1

GS1 – międzynarodowa organizacja non-profit, działająca na terenie 150 krajów. Wdrożyła standardowy kod kreskowy znany i używany dziś na całym świecie. Kod kreskowy to wg BBC jedna z 50 rzeczy (zaraz za iPhonem), które w największym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki. Nie bez powodu, ponieważ aktualnie na świecie skanowanych jest 6 miliardów produktów dziennie. Standardy GS1 są wykorzystywane od lat w ochronie zdrowia w wielu obszarach. Korzystają z nich firmy farmaceutyczne, producenci wyrobów medycznych, jak również szpitale i apteki otwarte. Wyniki badań pokazują, że dzięki standardom GS1 umożliwiającym odpowiednie oznakowanie wyrobów medycznych można uzyskać oszczędności finansowe do 2 mln dolarów rocznie, jak również podnieść poziom bezpieczeństwa pacjenta poprzez redukcję zdarzeń niepożądanych o 50%. Dziś, gdy ochrona danych osobowych ma kluczowe znaczenie, standardy GS1 pomagają w zarządzaniu bezpieczeństwem w przetwarzaniu danych.

IMMUSEC

IMMUSEC od 2007 r. wspiera organizacje na każdym etapie budowy bezpiecznego biznesu. Firma projektuje system bezpieczeństwa, procesy oraz architekturę IT zgodnie z normami oraz najlepszymi praktykami, a na etapie utrzymania aktywnie chroni dane klienta. Zespół IMMUSEC to najlepsi eksperci posiadający międzynarodowe certyfikaty zawodowe potwierdzające wiedzę i doświadczenie. Firma działa w oparciu o certyfikat ISO 27001.
IMMUSEC oferuje:
•    konsulting w obszarze cyberbezpieczeństwa, wymagań i zgodności: budowanie strategii IT i bezpieczeństwa zgodnie z normami i wymaganiami, np. RODO/GDPR; testy podatności i ryzyk (testy penetracyjne, socjotechniczne, testy aplikacji);
•    projektowanie architektury bezpieczeństwa i procesów oraz najnowocześniejszą technologię
•    aktywną ochronę: monitorowanie incydentów bezpieczeństwa, identyfikację źródła incydentu, szybką reakcję oraz wyspecjalizowane usługi informatyki śledczej.

SailPoint

SailPoint, lider w dziedzinie zarządzania tożsamością cyfrową w przedsiębiorstwach, dostarcza „Power of Identity” do klientów na całym świecie. Jako pionier w branży i lider rynku zarządzania tożsamością, SailPoint zapewnia bezpieczeństwo, efektywność operacyjną i zgodność z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla organizacji ze rozbudowanym środowiskiem IT. Klientami Firmy SailPoint są największe firmy na świecie, działające w różnych branżach.

MECENAS

Symantec

Założona w 1982 r. Firma Symantec jest światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, zatrudniając ponad 11 000 pracowników w ponad 35 krajach. Posiadając jedną z największych na świecie bazę wiedzy na temat zagrożeń w cyberświecie, widzimy więcej i chronimy więcej klientów przed następną generacją ataków. Pomagamy firmom, rządom i osobom fizycznym zabezpieczyć najważniejsze dane w dowolnym miejscu.

PATRON SPOŁECZNOŚCIOWY

ISACA Warsaw Chapter

Stowarzyszenie ISACA zostało zarejestrowane przez osoby, które dostrzegły potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w rozwijającym się obszarze audytu mechanizmów kontrolnych dla systemów komputerowych. Obecnie, ISACA liczy ponad 115 000 członków i sympatyków na całym świecie.

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy niewielka grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w tej dziedzinie. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała EDP Auditors Association (Stowarzyszenie audytorów EPD). W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną, by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o nadzorze i kontroli IT oraz ich wartości. Stowarzyszenie znane wcześniej jako Information Systems Audit and Control Association (Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa jedynie akronimu ISACA, by zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ogólnie pojętym nadzorem IT.

PATRONAT

ISACA Katowice

Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych powstało w 2011 roku z inicjatywy członków ISACA z Małopolski i Śląska, a w lutym 2012 r. uzyskało afiliację jako ISACA Katowice Chapter. W wyniku intensywnego rozwoju w roku 2013 Chapter Support Committee przyznał ISACA Katowice nagrodę dla małego oddziału za osiągnięcie 42% wzrostu liczby członków – 2013 GROWTH AWARD WINNER for Small Chapter, która została wręczona prezesowi zarządu na międzynarodowej konferencji liderów ISACA w Las Vegas w 2014 r. Jednocześnie przekraczając liczbę stu członków ISACA Katowice przesunęła się do grupy Medium Chapters.
Celami Statutowymi Stowarzyszenia ISACA Katowice Chapter są:
1)   promowanie wiedzy dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi;
2) działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych – w tym organizacja szkoleń przygotowujących na egzaminy umożliwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów CISA, CISM, CRISC, CGEIT;
3) świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

OMNI MODO

Omni Modo Sp. z o.o. to zespół ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym. Zaufanie klientów zdobywają od 14 lat. Ich specjalnością jest przygotowywanie firm do wdrożenia GDPR/RODO, audyty, szkolenia, opracowywanie dokumentacji i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.  Firma przeprowadziła ponad 300 audytów, przeszkoliła ponad 10 000 osób oraz dostarczyła usługi ponad 500 klientom.
Autorzy portali: GDPR.pl-portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych oraz E-OchronaDanych.pl – pierwszego w Polsce portalu poświęconego ochronie danych osobowych.

Polska Federacja Szpitali

Polska Federacja Szpitali jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce. Zrzesza szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu specjalistycznego. Obecnie obejmuje ponad 250 szpitali, prawie 50% zasobów szpitalnych w sieci szpitali. Należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE.

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych. Celem naszej działalności jest integracja społeczności ekspertów i sympatyków ochrony danych osobowych, w tym Inspektorów Ochrony Danych (IOD), specjalistów ds. ochrony danych oraz osób związanych z bezpieczeństwem informacji i prawem nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym, promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów i osób zawiązanych z ochroną danych.

PATRONI MEDIALNI

Dokumentacja Medyczna w Praktyce

Jedyny na rynku wydawniczym specjalistyczny magazyn w całości poświęcony problemom dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych w placówkach medycznych i gabinetach. Magazyn dostępny również w wersji online na stronie https://dokmed24.pl/ . Oficjalnym Partnerem merytorycznym magazynu jest Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni.

Enterprise Software Review

Enterprise Software Review to forum wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń na temat wykorzystania informatyki w dużych organizacjach. Stawia sobie za cel problemowe podejście do prezentowanych zagadnień i dostarczanie treści, które pomagają w rozwiązywaniu konkretnych spraw związanych z zastosowaniem nowych technologii. To serwis skierowany do menedżerów i ekspertów IT. Porusza zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania informatyki w realiach biznesowej codzienności. Nie mówi o informatyce w ogóle – pokazuje jej użyteczność na przykładzie konkretnych wdrożeń, zastosowań i sytuacji.

GDPR.pl

Portal GDPR.pl to internetowe czasopismo poświęcone ochronie danych 2.0,  z interaktywnym tekstem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych GDPR (RODO) oraz bazą wiedzy i materiałów dotyczących unijnej reformy.  Skierowany jest do użytkowników zainteresowanych ochroną danych osobowych, praktyków bezpieczeństwa informacji, prawników. Czytelnicy znajdą w nim cykle artykułów poświęconych: wdrożeniu GDPR, kwestiom interpretacji zapisów rozporządzenia, przygotowaniom do wdrożenia za granicą, problemom praktycznym, aktualnościom z zakresu GDPR.

Świat Medycyny i Farmacji

Świat Medycyny i Farmacji   –   medyczne pismo specjalistyczne o zasięgu ogólnopolskim, prezentujące nowości farmaceutyczne i wybrane leki dostępne na polskim rynku, ukazujące problemy terapeutyczne z różnych dziedzin medycyny, relacjonujące ważne konferencje i zjazdy organizowane przez kliniki i towarzystwa medyczne przy współudziale firm farmaceutycznych na terenie całego kraju. Pismo współredagowane jest przez wielu znanych i cenionych profesorów oraz pracowników naukowych polskich uniwersytetów medycznych, których wiedza i doświadczenie mają ogromny wpływ na poziom publikowanych artykułów specjalistycznych.